വാർത്തകൾ
image
വെള്ളി, 17 സെപ്റ്റംബർ 2021

Vidhyasree Scheme Laptop Distribution Inaugration

Honorable Chief minister Sri.Pinarayi Vijayan inaugurated the State Level function of KSFE Vidhyasree Laptop distribution.The function was presided by Finance minister Sri.Thomas Isaac

ഇവന്റ് ഹൈലൈറ്റുകൾ

53 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹70000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8200+

സേവനദാതാക്കൾ

650+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം