കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. വ്യക്തിഗത വായ്പ

വിശ്വസ്ത ഇടപാടുകാർക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു.  അവർക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപവരെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വായ്പയാണിത്. കാലാവധി 72 മാസം വരെ. കെ.എസ്.എഫ്.ഇ.യുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ
  • ലളിതമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ                   
  • സൗകര്യപ്രദമായ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ
  • കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ്
  • കാലാവധി 12 മുതൽ 72മാസം വരെ
  • പരമാവധി വായ്പ തുക 25  ലക്ഷം രൂപ. 
  • ലംപ്‌സം പേയ്‌മെന്റ് ചാർജില്ല
  • Premature clossure  ചാർജില്ല 
  • ടോപ്പ്അപ്പ് സൗകര്യം ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം ലഭ്യമാണ്.
പലിശ നിരക്ക്

image

11.50% മുതല്‍ 11.90% വരെ

      p.a

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം