വാർത്തകൾ
image
വെള്ളി, 23 ഏപ്രിൽ 2021

New Corporate Office Building And Golden Jubilee Year Inauguration (10.11.2019)

KSFE invites E-Tenders from OEMs, authorized dealers/ distributors, reputed Companies / Firms for the Supply, installation and maintenace of air conditioners for all its Branches, Regional Offices, SDT Offices and Corporate Office spread all over Kerala ( Total quanity required for 3 years Approximately : 1 Ton AC 400 numbers and 1.5 Ton AC 1200 numbers ) The Tenderer should have a minimum period of 5 years experience in this field. The Companies/Firms which are black listed by the Govt./Public sector Undertakings are not eligible for participating in this Tender. Prices should be inclusive of GST, Transportation, Loading & Unloading, Delivery and Installation at all Offices across Kerala

ഇവന്റ് ഹൈലൈറ്റുകൾ

53 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹70000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8200+

സേവനദാതാക്കൾ

650+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം