ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക

  KSFE ഗാലക്സി ചിട്ടികൾ

  പദ്ധതിയുടെ പേര്: KSFE ഗാലക്സി ചിട്ടികൾ

  കാലാവധി: 2024 April 1 മുതല്‍ 2025 February 28 വരെ

  ഈ പദ്ധതിയെ 3 സീരീസുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  KSFE ഗാലക്സി ചിട്ടി സീരീസ്-1 (KGC-S1) (ഏപ്രില്‍ 2024 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 2024 വരെ)

  KSFE ഗാലക്സി ചിട്ടി സീരീസ്-2 (KGC-S2) (ജൂലൈ 2024 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 2024 വരെ)

  KSFE ഗാലക്സി ചിട്ടി സീരീസ്-3 (KGC-S3) (നവംബര്‍ 2024 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 2025 വരെ)

  സമ്മാന ഘടന

  മെഗാ ബമ്പര്‍ സമ്മാനം (3 സീരീസുകള്‍ക്കും കൂടി)

  ബെന്‍സ് കാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പരമാവധി 75 ലക്ഷം രൂപ* (1 No.)

  ബമ്പര്‍ സമ്മാനങ്ങള്‍ (3 സീരീസുകള്‍ക്കും കൂടി)

  ടൊയോട്ട ഇന്നോവ കാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ* (17 Nos.) 16 റീജിയണുകൾക്കും 1 ഡിജിറ്റല്‍ ബിസിനസ്‌ സെന്റര്‍ നും കൂടി

  മേഖലാതല സമ്മാനങ്ങള്‍ (KSFE ഗാലക്സി ചിട്ടി സീരീസ്‌-1 (KGC-S1))

  ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പരമാവധി 60000 രൂപ* (170 Nos.) 16 റീജിയണുകൾക്കും 1 ഡിജിറ്റല്‍ ബിസിനസ്‌ സെന്റര്‍ നും കൂടി

   

  *നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയം.

  54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

  നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

  ₹81000 കോടി+

  വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

  8300+

  സേവനദാതാക്കൾ

  680+

  ശാഖകൾ

  ₹250 കോടി

  അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം